top of page

"Leren door ervaren! 

De interactie met een dier is voor veel mensen een intense ervaring. Die verder reikt dan met woorden is uit te drukken."

Leerdier: een verhaal over mensen, paarden en begeleiding

Welkom bij Leerdier
 

Leerdier is een praktijk voor therapie, (kinder)coaching en pedagogische begeleiding met de hulp van dieren en de natuur. Er wordt gewerkt met paarden, honden en kinderboerderijdieren. Ervaringsgericht leren voor kinderen, jongeren en volwassenen.

 

Bij Leerdier wordt er gewerkt vanuit gelijkwaardigheid, respect en met aandacht voor het welzijn van mens en dier. Er wordt in een pedagogisch klimaat gewerkt aan het opdoen van positieve ervaringen en het stimuleren van zelfredzaamheid. Waarbij er wordt gewerkt op basis van principes uit de Ecologische pedagogiek, de Gestalttherapie, mindfulness en volgens de laatste inzichten rondom verlies- en rouwtherapie.

Met de hulp van het dier worden (persoonlijke) thema’s aangeraakt en ontstaat er beweging. De activiteiten zijn gericht op het doen, ervaren en experimenteren binnen ieders mogelijkheden en talenten. Binnen Leerdier is specifieke ervaring aanwezig in het ondersteunen van mantelzorgers die te maken hebben met langdurige zorg voor een familielid of naaste als gevolg van dementie of kanker. Daarnaast is er specifieke kennis en ervaring aanwezig in het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme, het syndroom van Down en aanverwante stoornissen. 

 

Centraal bij Leerdier staan de begrippen Rust, Vrijheid en Ruimte.

 

  • Rust om je bewust te zijn van wat is.

  • Vrijheid om te ontdekken en te experimenteren.

  • Ruimte om te leren.

Carmen Maurer

Carmen Maurer is de oprichtster van Leerdier. Zij is als therapeut, (kinder)coach, pedagoog en ggz-agoog al  vele jaren werkzaam in de zorg. Zij is afgestudeerd ecologisch pedagoog, verlies- en rouwtherapeut en gediplomeerd equine-assisted coach en kindercoach. Geschoold in het begeleiden van mensen met de hulp van dieren. Tevens is zij als therapeut werkzaam bij het specialistisch centrum voor autisme bij de GGZ oost-Brabant waar zij dier-ondersteunde therapie geeft met honden aan volwassen met autisme. Als kynologisch instructeur begeleidt zij mensen met hun eigen hond . 

Carmen Maurer is als therapeut, equine assisted coach en kindercoach aangesloten bij het kwaliteitsregister voor equine assisted coaches (KREAC), het collectief voor alternatieve therapeuten (CAT) en belangen-vereniging AAIZOO, waarvan zij tevens bestuurslid was. Als ggz-agoog is zij opgenomen in Registerplein. Als kynologisch instructeur is zij aangesloten bij  de Nederlandse vereniging voor instructeurs in hondenopvoeding en opleiding (O & O).

Voor wie?

 

Bij leerdier kunnen kinderen (vanaf 10 jaar), jongeren en volwassenen terecht voor verschillende vormen van therapie, coaching en ondersteuning. Doordat er veelal buiten gewerkt wordt en er dieren bij de sessies aanwezig kunnen zijn, is deze vorm van therapie,  coaching en pedagogische begeleiding zeer geschikt voor mensen die:

  • Moeilijk praten

  • Mensen met psychosociale noden (ASS, ADHD, ADD)

  • Mensen met het syndroom van Down

  • Mensen die “therapie-moe” zijn

  • Mensen die langdurig belast zijn met mantelzorg

  • Mensen die minder vanuit hun ratio en meer vanuit hun gevoel willen gaan handelen

 

Er worden verschillende vormen van therapie, (kinder)coaching en pedagogische begeleiding aangeboden. Samen met het dier wordt er gewerkt aan leer- en ontwikkeldoelen. De activiteiten zijn gericht op het doen, ervaren en experimenteren binnen ieders mogelijkheden. Ervaring met dieren is niet nodig. Er wordt zowel met honden,  paarden als kinderboerderijdieren gewerkt. Er worden verschillende vormen van ‘leren in de natuur’ aangeboden, waaronder wandelcoaching. Daarnaast wordt er verlies- en rouwtherapie aangeboden. Ook bij deze laatste therapie is het mogelijk om met  dieren te werken en gebruik te maken van de natuurlijke omgeving. 

De Leerdieren
 

Bij Leerdier zijn we overtuigd van de therapeutische en helende kracht die dieren kunnen hebben op mensen. Daarom wordt er bij Leerdier nauw samengewerkt met paarden, honden en kinderboerderijdieren. Omdat ze mensen helpen bij hun ontwikkeling en leerprocessen noemen we ze: ‘Leerdieren’.

De dieren vormen voor veel mensen de aanleiding om bij Leerdier te komen. Er zijn veel situaties waarin dieren mensen kunnen helpen om te leren omgaan met uitdagingen die je in het dagelijks leven tegenkomt. Een dier spreekt de gehele mens aan; hoofd, lichaam en geest en doet een appèl op al onze zintuigen. Dit maakt therapie, coaching en begeleiding met dieren bijzonder effectief. Klik voor een sfeerimpressie op de beelden van de fotogalerij hieronder.

 

Centraal bij Leerdier staan de begrippen 

Rust, Vrijheid en Ruimte

“Ik zal je hart bewaken en je ziel beschermen.

Ik zal helpen om rust te brengen in je dagelijks leven.

Je helpen om je te verwonderen, blijdschap te voelen

en je bewust te worden van je wensen.

Heb geen angst om mij te leren kennen.

Ik zal naast je wandelen op jouw pad.”

 

Het paard

 
Jouw privacy is belangrijk voor ons

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) van kracht. Leerdier vindt jouw privacy belangrijk. We willen je daarom  graag informeren over ons vernieuwde privacybeleid. Daarin staat in duidelijke taal beschreven hoe we met je persoonlijke gegevens omgaan. Zo kan je nu zien welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom en hoe lang we je gegevens bewaren. Uiteraard gaan we zorgvuldig en respectvol met je gegevens om.

bottom of page