top of page

"Leren door ervaren! 
De interactie met een dier is voor veel mensen een intense ervaring. Die verder reikt dan met woorden is uit te drukken."

Werkwijze

Vertrouwen op het proces

Therapie, coachen en pedagogisch begeleiden met paarden of honden is een dynamisch proces. Er is niet precies van tevoren aan te geven welk resultaat er bereikt zal worden. Het paard of de hond reageert het sterkst op die aspecten in het gedrag of houding van de cliënt of deelnemer die voor het welzijn van het dier zelf op dat moment het meest relevant zijn. Het dier is geen begeleider of coach en houdt dan ook geen rekening met te behalen leerdoelen of een handelingsplan.

 

Waarom honden en paarden?

Bij Leerdier wordt er bewust gewerkt met dieren. Een paard of hond, is een levend wezen met een eigen karakter, uiterlijk en specifieke eigenschappen. Door deze eigenschappen zijn ze in staat iemand te confronteren met diens houding en gedrag en kunnen zij bijdragen aan bewustwording en zelfinzicht. Het werken met deze dieren biedt veel mogelijkheden om mensen te helpen en te ondersteunen bij problemen op verschillende terreinen. Het biedt de mogelijkheid om ervaringsgericht te leren, wat veel mensen en vooral kinderen als heel prettig ervaren.

 

Uit onderzoek blijkt dat het begeleiden met dieren vaak een effectieve begeleidingsvorm is voor kinderen en volwassenen met psycho-sociale noden zoals, autisme. Voor deze mensen is het aangaan van sociale verbindingen moeilijk. Paarden en honden bieden de mogelijkheid tot interactie. Daarnaast is deze vorm van begeleiding is ook bijzonder geschikt voor mensen die moeilijk praten, therapie moe zijn of zich minder vanuit de ratio en meer vanuit het hart willen laten leiden. Dieren, kunnen de hechting tussen mensen en hun sociale omgeving vergemakkelijken. Dit laatste vanwege de onvoorwaardelijke acceptatie die van sommige dieren uitgaat. Ook de Leerdieren hebben allemaal hun eigen kwaliteiten en levenservaring. Deze brengen zij mee in de interactie met mensen.

Bij het respectvol omgaan met elkaar gebruiken mensen vaak termen als vertrouwen en respect. Dit zijn ook in de omgang met paarden en honden belangrijke voorwaarden voor een goede relatie. Vertrouwen moet je verdienen en kan niet opgeëist worden. Respect kenmerkt zich door de ander te respecteren voor wie of wat hij is. Zo is een paard een paard en een hond een hond. Er wordt gewerkt vanuit gelijkwaardigheid op basis van een partnerschap. Communiceren is tweerichtingsverkeer; luister naar wat het paard of de hond jou 'vertelt' dan luistert het dier ook naar jou. Een ieder mag keuzes maken; tijdens de sessies loopt het paard veelal los in de bak en de hond los  in het bos. Zowel het paard, de hond als de cliënt/deelnemer kunnen zelf besluiten hoe en op welke wijze ze een activiteit willen uitvoeren.

Coaching, therapie en begeleiding met dieren: een bijzondere en leerzame ervaring

Het coachen, therapie volgen en begeleiden met de hulp van dieren is een interactieve manier van werken waarbij het dier wordt ingezet voor de persoonlijke of professionele ontwikkeling van de cliënt of deelnemer. Een sessie samen met een paard e/o hond is een ervaring, gericht op onderwerpen die spelen binnen je persoonlijke ontwikkeling. Praktisch toe te passen binnen je dagelijkse leven, op school en werk. Hierbij ontwikkel je als cliënt of deelnemer, in interactie met het dier en de coach, therapeut of begeleider, zelfbewustzijn, zelfkennis, vaardigheden en effectief gedrag. Wat vervolgens kan leiden tot meer zelfvertrouwen, zelfstandigheid en het durven nemen van verantwoordelijkheid. Ook kan de cliënt of deelnemer meer inzicht krijgen in onderwerpen als het omgaan met emoties, persoonlijke balans en relaties. Lees verder >>

KREAC

Leerdier is aangesloten bij het KREAC, het Kwaliteitsregister voor de equine assisted coach. Het KREAC is een register van coaches en therapeuten die de erkende, NOBCO/EMCC geaccrediteerde opleiding equine assisted coach aan Educatief Centrum Keulseweg met succes hebben afgerond en van het coachen met behulp van paarden hun beroep hebben gemaakt. Het doel van het KREAC is om professionaliteit, transparantie en kwaliteitsbewaking te bevorderen en het vak van equine assisted coach te professionaliseren. De in KREAC geregistreerde coach conformeert zich aan de beroepscode, bestaande uit een ethische code en een beroepsprofiel en geeft daarmee aan professioneel en integer te willen werken. Zie voor meer informatie, www.kreac.nl. Op alle activiteiten van Leerdier zijn de  Algemene Voorwaarden van het KREAC van toepassing . Deze vindt u hieronder. Klik hier voor de algemene voorwaarden.

bottom of page