top of page
Pedagogische begeleiding

Naast kindercoaching is ook pedagogische begeleiding mogelijk bij Leerdier voor kinderen vanaf 10 jaar. Bij Leerdier staat de deelnemer centraal. Samen met de begeleider en de dieren wordt er gewerkt vanuit mogelijkheden en talenten. Er wordt altijd buiten gewerkt. In sommige gevallen worden er geen dieren ingezet bij de sessies.

 

De individuele begeleidingstrajecten met dieren bij Leerdier zijn niet gericht op behandeling, maar op begeleiding. Uit onderzoek blijkt dat mensen rustig worden van het omgaan met dieren en paarden in het bijzonder. Bij Leerdier gaat het veelal verder dan dat. De begeleiding is gebaseerd op verschillende methodieken, waaronder Gestalttherapie. Hierbij wordt er uitgegaan van wat zich aandient tussen de deelnemer, het dier en de begeleider en wordt er vertrouwd op het proces. De pedagogische begeleiding is erop gericht om de deelnemer met de hulp van de dieren te stimuleren in sociaal-emotionele, motorische en/of cognitieve ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn:

 

  • Vergroten/bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

  • Stimuleren sociaal-emotionele ontwikkeling.

  • Stimuleren motorische en/of cognitieve ontwikkeling.

  • Opbouwen positief zelfbeeld.

  • Aanbrengen structuur.

  • Leren omgaan met regels, grenzen en vrijheden.

  • Bewust keuzes leren maken.

 

Bij pedagogische begeleiding is er meestal sprake van langdurige trajecten waarbij er stap voor stap gewerkt wordt aan leerdoelen. Bij het werken met dieren gaat het vaak om het verbeteren of aanleren van levensvaardigheden. Dit gaat stap voor stap en kan niet worden overhaast. Bij kindercoaching zijn de trajecten vaak korter.

Leren met dieren

Leren met dieren is een interactieve manier van pedagogische begeleiding, waarbij het dier wordt ingezet voor kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben bij hun ontwikkeling. Het werken met dieren biedt de mogelijkheid om ervaringsgericht te leren. Dit vinden veel mensen en zeker kinderen prettig. De natuurlijke omgeving en het contact met dieren kan mensen helpen om tot rust te komen, meer zelfinzicht te krijgen en zich bewust te worden van de eigen persoonlijkheid, het eigen lichaam, behoeften en gevoelens. Kinderen zien een dier als een sociaal ander wezen waarmee ze een relatie kunnen aangaan. Een paard of hond kan het kind steun bieden door het kind zonder kritiek te accepteren en genegenheid te geven. Kinderen vertellen hun gevoelens en zorgen aan het dier. 

 

Er wordt tijdens de sessie uitgegaan van de mogelijkheden van de deelnemer. Door de pedagoog worden geen kant en klare oplossingen aangereikt. Tijdens de interactie met het paard of de hond en het doen van eenvoudige oefeningen leert de deelnemer om zelf oplossingen te vinden voor mogelijke problemen of belemmeringen.

Naar aanleiding hiervan schept de pedagoog leerkansen en stelt vragen, waardoor er een koppeling gemaakt wordt met de thuissituatie of leerdoelen van de deelnemer. Het kind of de jongere, het dier en de pedagoog werken samen aan een leertraject waarbij steeds opnieuw een volgende stap kan worden gezet. Op deze manier is omgaan met paarden of honden niet een doel op zich, maar wordt er samengewerkt met het dier en de pedagoog om een doel te bereiken.  Binnen dit programma zijn er verschillende mogelijkheden.

Leren in de natuur

Uit onderzoek blijkt dat natuur goed is voor kinderen. Contact met de natuur voedt het vermogen van het kind tot creativiteit en verbeelding, schoonheid en identiteit, fascinatie en ontdekking, spel en avontuur, communicatie en inlevingsvermogen. Voor kinderen is contact met de natuur belangrijk, omdat die al hun zintuigen prikkelt en hen uitdaagt tot 'verkennen'. Spelenderwijs ontdekken ze de wereld om hen heen.

 

De meeste kinderen leren op school over natuur uit een boek. Maar kennis beklijft pas echt als je zelf dingen kunt onderzoeken en ervaren. Pedagogische begeleiding in de natuur is ervaringsgericht leren vanuit je hart, hoofd en met je hele lijf. Recent onderzoek heeft het belang van bewegen aangetoond. Door te bewegen ontwikkelen kinderen niet alleen hun motoriek, maar wordt ook het geheugen gestimuleerd en wordt kennis beter onthouden.

 

Binnen dit programma zijn er verschillende mogelijkheden op het gebied van coaching en pedagogische begeleiding in de natuur. Naast individuele (kinder)coaching en begeleiding op maat, zijn er een aantal programma's ontwikkeld rondom thema's als: ontspannen, zelfinzicht, beweging en samenwerken met dieren.

bottom of page