top of page
Mantelzorgers

Mantelzorg geven

Het aantal mensen dat zorgt voor een naaste groeit enorm. We leven in een tijd waarin de mantelzorger niet meer weg is te denken. Mantelzorger zijn is niet altijd een vrijwillige keuze. Een kwart van de 16- tot 69-jarigen (bijna twee miljoen mensen) combineert een baan van 12 uur per week of meer met het geven van mantelzorg. Dit blijkt uit recent onderzoek door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). De verwachting is dat de combinatie van werk en mantelzorg steeds vaker zal voorkomen vanwege de stijging van het aantal ouderen en een stijging van het aantal mensen met chronische aandoeningen. Er zal hierdoor steeds meer nadruk komen te liggen op zorg geboden vanuit de eigen familie en het eigen sociale netwerk. Hoewel dé mantelzorger niet bestaat, is er wel degelijk een specifieke risicogroep aan te wijzen. In 55% van de gevallen draagt een mantelzorger namelijk zorg voor een (schoon)ouder. Van alle ouderen boven de 75 jaar ervaart bijna 1 op de 3 beperkingen bij algemene dagelijkse verrichtingen. Hun kinderen, tussen de 45 en 65 jaar, vormen dan ook de grootste risicogroep.

 

Jonge mantelzorgers

Uit nieuwe cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat eén op de vijf scholieren tussen de 12 en 16 jaar opgroeit met een langdurig zieke dierbare. Drie procent van hen verleent zelfs intensieve hulp. Een zorgelijke ontwikkeling want juist deze leeftijdsgroep ontwikkeld zijn of haar identiteit en het geven van mantelzorg zou een rem op deze ontwikkeling kunnen zijn. Jonge mantelzorgers zijn een slecht zichtbare groep en vinden moeilijk aansluiting bij bestaande hulp voor mantelzorgers. Dat komt mede doordat deze jongeren de zorg die ze verlenen als vanzelfsprekend beschouwen. Ze zien zich niet als mantelzorger en cijferen zichzelf vaak weg. Met alle consequenties van dien. Zo bestaat de kans op sociaal isolement, ze gaan vaak veel later uit huis dan hun leeftijdgenoten, maken hun opleiding niet af. Het gevaar van een achterstand ten opzichte van leeftijdgenoten is uiteindelijk groot.

Wie zorgt voor de mantelzorger?

Mantelzorg geven kan mooi en betekenis vol zijn, maar het kan ook voelen als een zware last op je schouders. Er zijn veel verschillende manieren van mantelzorg verlenen. Ook kunnen de omstandigheden waarin mantelzorg geboden moet worden erg verschillen; van tijdelijk tot langdurig en van eens per week een boodschap doen tot dagelijkse intensieve zorg. Ook is het in veel gevallen een proces waarin de zorgvrager steeds meer zorg nodig heeft.  Op deze manier kan een mantelzorgsituatie geleidelijk, ongemerkt een steeds grotere rol gaan spelen in je leven. Grenzen vervagen en de kans is groot dat je jezelf (on)bewust steeds vaker wegcijfert voor de ander. Dat proces is begrijpelijk en menselijk; de ander is afhankelijk van jou en je wilt het graag goed doen. Maar juist omdat je het graag goed wilt doen, is goed voor jezelf zorgen en je grenzen tijdig herkennen belangrijk!  

Balans vinden

Alles staat met het vinden van de goede balans tussen draagkracht en draaglast. Dit is iets waar Leerdier je graag bij helpt. Er zijn bij Leerdier verschillende mogelijkheden: coaching met paarden en/of honden, wandel coaching of het volgen van een op maat gemaakt traject. Vaak wordt wandel coaching al of niet met de aanwezigheid van een hond, gecombineerd met een programma op maat. De mantelzorger kan hierbij zelf kan aangeven waar zijn of haar behoeften liggen. Tijdens de sessies wordt er ingegaan op thema’s die spelen bij de mantelzorgers, maar zal het accent liggen op het vergroten van het zelfinzicht en het versterken van de mantelzorgers. Veel voorkomende onderwerpen zijn: leren ontspannen, omgaan met piekergedachten, eigen grenzen tijdig herkennen en deze op een vriendelijke manier kunnen aangeven. Beter om leren gaan met stress en druk. Inzicht krijgen in eigen behoeften en verlangens: wat heb jij nodig om de situatie (langdurig) aan te kunnen?

Zelfzorg

Mantelzorg kan een oorzaak van uitval zijn. Zo is bijvoorbeeld het verzuim onder werknemers die langdurig mantelzorg verlenen relatief groot. Zeker onder werknemers met een lange werkweek. Zo blijken mensen die intensief mantelzorg verlenen twee keer zo vaak een achteruitgang in gezondheid te ervaren dan mensen die geen intensieve mantelzorg verlenen. Om negatieve effecten van mantelzorg te voorkomen, is het dan ook van groot belang om tijdig je eigen grenzen te (h)erkennen en maatregelen te nemen. Merk je dat de zorg voor een dierbare (te) zwaar op je schouders drukt? Wacht dan niet langer en neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

bottom of page