top of page

"We helpen je graag bij het veranderen van je leven
en het vormgeven van je toekomst."

Leerdier

Naast de begrippen rust, vrijheid en ruimte zijn kernwoorden binnen Leerdier: natuur, mogelijkheden, talenten en dieren. Activiteiten die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de cliënt e/o deelnemer en verder invulling geven aan deze begrippen worden ingezet.

 

De natuur en de aanwezigheid van dieren zijn kernelementen in de coaching en begeleiding. Paarden nemen hierbij een belangrijke plaats in. Middels activiteiten wordt er gewerkt aan vooraf opgestelde doelen van de cliënt e/o deelnemer. 'Deelnemer' omdat het vertrekpunt bij zowel de (kinder)coaching als pedagogische begeleiding gelijkwaardigheid is en de aanpak focust op de mogelijkheden en de eigen talenten.

Rust, vrijheid en ruimte

Uit onderzoek blijkt dat de natuur  en dieren een positieve uitwerking hebben op mensen. De  natuurlijke omgeving, het contact en de omgang met dieren,  helpt mensen om tot rust te komen, meer zelfinzicht te krijgen en zich bewust te worden van de eigen persoonlijkheid, het eigen lichaam, behoeften en gevoelens. Bij Leerdier gaat het veelal verder dan dat. Teruggaan naar je authentieke zelf, de verbinding leggen tussen je gevoel, verstand en lichaam om vandaar uit weer de verbinding met de mensen en de wereld om je heen aan te gaan, is een proces waarbij Leerdier je graag faciliteert.

Volwassenen, jongeren en kinderen

(Jong)volwassenen krijgen vaak letterlijk weer lucht en komen tot rust. Waardoor ze de ruimte voelen om samen met de paarden e/o honden op zoek te gaan naar antwoorden op voor hen relevante vragen. Samen met de dieren en de coach werken ze in een veilige omgeving aan hun persoonlijke ontwikkeling en ontstaan er mogelijkheden voor groei.

 

Kinderen kunnen hun energie kwijt tijdens het buiten zijn en leren ontspannen. Tijdens de omgang met dieren komen veel zaken op een interactieve manier als vanzelfsprekend aan de orde. Een dier motiveert kinderen om sociaal contact aan te gaan en om samen te werken. Vanuit spel, plezier en ontspanning wordt er door het kind ervaringsgericht geleerd of een aanzet tot leren gegeven.

Bij Leerdier wordt in een pedagogisch klimaat gewerkt aan het opdoen van positieve ervaringen en wordt de sociale en praktische zelfredzaamheid gestimuleerd. Ook (jong) volwassenen met psychosociale noden kunnen baat hebben bij activiteiten met dieren. Ze kunnen vaak de prestatiedruk vanuit de maatschappij niet goed aan en vinden balans en eigenwaarde door activiteiten in de buitenlucht en met dieren. Dit kan variëren van een stevige wandeling met de hond, het bezoeken van de trimbaan in het bos, het verzorgen van de paarden, tot een gesprek op een picknickbankje in het bos of op het erf.

Waar staat Leerdier voor?

Vaak wordt er in vaktermen gesproken over de zogenaamde coachdriehoek; coach, coachee/cliënt, dier. Maar waar staat wat ons betreft die driehoek dan precies voor? En op welke wijze komt dit terug in de werkwijze bij Leerdier? In de praktijk blijkt dat de Leerdier-driehoek een boom is met stevige wortels in de zorg, om te kunnen groeien, stevig te staan en mee te kunnen bewegen als het nodig is. Meer info over de werkwijze van Leerdier vind je via onderstaande Links.  Ben je naar aanleiding van onderstaand beeld geïnteresseerd geraakt of heb je vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen via het contactformulier. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook via info@leerdier.nl

bottom of page