top of page

Aanmeldprocedure

We leven in een drukke en  veel eisende maatschappij. Soms kan de waan van alle dag, het vele moeten,  een onverwachts verlies of ziekte er voor zorgen dat het dagelijks leven erg veel van je vergt. Hierdoor kan je vastlopen of dreigen te lopen in je dagelijks leven, op school, je werk, als mantelzorger of als ouder bij  de begeleiding van je kind. In dergelijke gevallen kan een coach of pedagoog uitkomst bieden.

 

Je hebt geen doorverwijzing van de huisarts nodig om een afspraak te maken bij Leerdier. De kosten voor (kinder)coaching en pedagogische begeleiding worden door een aantal zorgverzekeringen (deels) vergoed. Soms is het mogelijk om gebruik te maken van een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Privacybeleid

Leerdier is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken wordt tijdens of in het kader van de coachingsessies of de pedagogische begeleiding. Indien het wenselijk is om met derden te overleggen, wordt je altijd eerst geïnformeerd en om toestemming gevraagd. Mochten er echter signalen zijn dat je veiligheid /of van je kind in gevaar is of komt, dan zal Leerdier dit wel bespreken met derden. Conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is je toestemming dan niet nodig, wel zal dit aan je gemeld worden.

Leerdier hecht veel waarde aan de bescherming van je privacy. Wij doen er alles aan om deze te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Leerdier houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  In onze privacyverklaring geven we informatie over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.  

(Jong)volwassenen

Kennismaking en intake

Graag nodigen we je uit om kennis te maken. Dit kan telefonisch, per email maar ook tijdens een kennismakingssessie. Tijdens een kennismakingssessie bestaat de mogelijkheid om kennis te maken met de Leerdieren en kan je ervaren of deze vorm van coaching bij je past.  We starten een coachtraject altijd met een intakegesprek. Tijdens  dit gesprek worden gezamenlijk de coachvraag en de  mogelijke leerdoelen geformuleerd. Tevens worden de wederzijdse verwachtingen van het coachtraject en de werkwijze besproken.

Coaching

Na de intake start het coach traject dat plaats vindt op één van de locaties van Leerdier. Bij Leerdier worden verschillende mogelijkheden geboden: coaching met paarden en/of honden, wandelcoaching of het volgen van een op maat gemaakt programma, zoals Paardenkracht. Ook is het mogelijk om een afspraak te maken voor een kennismakingssessie. Een sessie duurt doorgaans 1,5-2 uur. De duur van het traject is afhankelijk van de coachvraag en het bijbehorende leerproces. Gemiddeld zijn 8-10 sessies voldoende.  

Evaluatie

Afhankelijk van je wensen en de duur van het coachtraject wordt dit afgesloten met een eindevaluatie. Afhankelijk van het aantal sessies, kan er ook een tussenevalatie plaatsvinden

Please reload

Kinderen

Kennismaking en intake

Graag nodigen we je uit om kennis te maken. Dit kan telefonisch, per e-mail maar ook tijdens een kennismakingssessie. Tijdens een kennismakingssessie bestaat de mogelijkheid om kennis te maken met de Leerdieren en kan het kind eventueel samen met zijn ouders ervaren of deze vorm van kindercoaching & begeleiding bij hem of haar past. We starten een kindercoach-traject of pedagogische begeleiding altijd met een intakegesprek met het kind en zijn ouders. Tijdens  dit gesprek worden gezamenlijk de hulpvraag en de  mogelijke leerdoelen geformuleerd. Tevens worden de wederzijdse verwachtingen van het coachtraject en de werkwijze besproken.

Kindercoaching en pedagogische begeleiding

Na de intake start het kindercoach traject of de pedagogische begeleiding dat plaats vindt bij Leerdier. Bij Leerdier worden verschillende mogelijkheden geboden: kindercoaching en pedagogische begeleiding met paarden en/of honden, Leren in de natuur, speciale programma's zoals; Geef me de vijf, Paardenvriend, Paardenkracht, Pony Power voor kids of het volgen van een op maat gemaakt programma. Ook is het mogelijk om een afspraak te maken voor een ouder-kindsessie.

De duur van het traject is afhankelijk van de hulpvraag en het bijbehorende leerproces van het kind. Bij pedagogische begeleiding is er meestal sprake van langdurige trajecten waarbij er stap voor stap gewerkt wordt aan leerdoelen. Bij het werken met dieren gaat het bij pedagogische begeleiding vaak om het verbeteren of aanleren van levensvaardigheden. Dit gaat stap voor stap en kan niet worden overhaast. Bij kindercoaching gaat het vaak om concrete leerdoelen waardoor de trajecten meestal korter zijn en 8-10 sessies vaak voldoende is om het gewenste leerdoel te bereiken.

Tijdens het traject wordt het kind gebracht en gehaald door een van zijn ouders en zal het de sessies alleen volgen. Een sessie duurt doorgaans 1,5 uur.

Evaluatie

Tijdens het kindercoach traject of de pedagogische begeleiding wordt de ouder goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen die het kind doormaakt en de vaardigheden waar we aan werken. We bespreken samen hoe je als ouder(s) het kind hierbij kunt ondersteunen. Het kindercoach traject of het traject van pedagogische begeleiding wordt altijd afgesloten met een eindevaluatie met één of beide ouders en het kind. Afhankelijk van het aantal sessies, kan er ook een tussenevalatie plaatsvinden.

Please reload

bottom of page