top of page

De Leerdieren

 

Bij Leerdier wordt  nauw samengewerkt met paarden en honden. Omdat ze mensen helpen bij hun ontwikkeling en leerprocessen noemen we ze: ‘Leerdieren’.

De hulp van dieren

Paarden en honden reageren in het hier en nu. Het zijn kudde- en roedeldieren. Zonder de kudde kunnen paarden in het wild niet overleven. Dat maakt dat paarden gericht zijn op het in harmonie samenleven, beschikken over zeer sterk ontwikkelde sociale vaardigheden en bijzonder goed zijn in het maken van contact. Bij het begeleiden en coachen met de hulp van paarden wordt er gewerkt met de natuurlijke sociale vaardigheden die paarden nodig hebben in een kudde.

Dit zelfde geldt in meer of mindere mate ook voor honden. Het zijn roedeldieren. In de roedel leven ze in sociale (familie)verbanden en zijn er regels om als groep te kunnen functioneren. Vanuit zijn natuur, kan de hond alleen overleven als hij zich aanpast aan de omstandigheden en dat kan alleen als hij heel goed kan afstemmen op degene waar hij mee samenleeft. Deze natuurlijke gave van het afstemmen maakt  de hond zo bijzonder voor ons. Honden reageren op ons gedrag en hebben een ‘neus’ voor veranderingen in onze gemoedstoestand. Ze zijn heel goed in het lezen van non-verbale communicatie. Het gaat hierbij niet alleen om grote bewegingen, maar ook om minieme veranderingen in onze spierspanning, ademhaling, houding, geur en energie. Doordat honden zo goed in staat zijn deze veranderingen bij ons waar te nemen en erop reageren, kunnen zij ons waardevolle informatie over onszelf geven.

 

Ook de Leerdieren hebben allemaal hun eigen kwaliteiten en levenservaring. Deze brengen zij mee in de interactie met mensen.

De rol van de hond

Honden beschikken over bijzondere kwaliteiten op het gebied van communiceren, afstemmen, aanpassen en het aangaan van vriendschappen. Deze kwaliteiten zijn van groot belang bij hun interactie met mensen. Honden reageren op ons gedrag. Zo weten ze wanneer we verdrietig zijn, gedragen zich blij als wij blij zijn en wanneer we boos zijn gaan ze ons uit de weg. Honden communiceren voornamelijk non-verbaal. Naast gedrag met subtiele, vaak minutieuze, bewegingen, zijn ook hun zintuigen heel sterk ontwikkeld. Doordat de non-verbale vorm van communicatie voor honden vanzelfsprekend is, zijn zij ook heel goed in staat ons te ‘lezen’. Honden letten niet op onze woorden, maar wel op alles wat er met en in ons lichaam gebeurt. Hetgeen we zeggen wordt ondersteund met ons lichaam en gaat vaak gepaard met emotie honden registreren dit en reageren op ons: er ontstaat interactie.

De rol van het paard

Paarden reageren in het hier en nu. Het zijn kuddedieren: zonder de kudde kunnen paarden in het wild niet overleven. Dat maakt dat paarden gericht zijn op het in harmonie samenleven. Ze leven in sociale (familie)verbanden en er zijn regels om als groep te kunnen functioneren. Ze beschikken over zeer sterk ontwikkelde sociale vaardigheden en zijn bijzonder goed in het maken van contact. Deze kwaliteiten zijn van groot belang bij hun interactie met mensen en maakt paarden zeer geschikt voor coaching en pedagogische begeleiding.  Bij het begeleiden en coachen met de hulp van paarden wordt er gewerkt met de natuurlijke sociale vaardigheden die paarden nodig hebben in een kudde. Het paard gaat een relatie met je aan die vrij is van vooroordelen, verwachtingen  of kritiek. Ze accepteren hun omgeving en degene die ze ontmoeten en reageren overeenkomstig, voelen de energie, gemoedstoestand en de intentie van die persoon. In een tijd waarin veel mensen onder de druk van 'het moeten' dreigen te bezwijken, kinderen zo snel mogelijk een etiket opgeplakt krijgen en de maatschappij individualiseert is er een nieuwe rol voor het paard weggelegd.

bottom of page