top of page

"We helpen je graag bij het veranderen van je leven
 en het vormgeven van je toekomst. "

Aanbod

Uitgangspunten therapie, coaching & pedagogische begeleiding 

De natuurlijke omgeving en het contact met dieren kan mensen helpen om tot rust te komen, meer zelfinzicht te krijgen en zich bewust te worden van de eigen persoonlijkheid, het eigen lichaam, behoeften en gevoelens. Begeleiding, therapie en coaching vindt plaats op basis van principes uit de ecologische pedagogiek, Gestalttherapie mindfulness, cognitieve gedragstherapie en acceptance en commitment therapy (ACT). Er wordt gewerkt vanuit gelijkwaardigheid met respect voor mens en dier. Uitgangspunt is de ontwikkelingsbehoefte van de cliënt of deelnemer en diens mogelijkheden en talenten. Vanuit mogelijkheden wordt er gewerkt aan leer- e/o therapiedoelen. De therapie, begeleiding en coaching vindt plaats vanuit betrokkenheid en in een veilige omgeving. Hierbij staat het welbevinden van alle betrokkenen centraal en is ook het welzijn van de dieren van groot belang. Zowel de paarden als de honden leven in een sociale groep en er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met hun natuurlijke gedrag, sociale en fysieke behoeften.

 

Wanneer en voor wie? 

Doordat er buiten gewerkt wordt en er dieren bij de sessies aanwezig zijn, is deze vorm van therapie, coaching en pedagogische begeleiding zeer geschikt voor mensen die:

 • Moeilijk praten

 • Mensen met psychosociale noden, zoals ASS, ADHD, ADD etc. 

 • Mensen die “therapie-moe” zijn

 • Mensen die langdurig belast zijn met mantelzorg

 • Mensen die minder vanuit hun ratio en meer vanuit hun gevoel willen gaan handelen voelen zich ook vaak zeer prettig bij deze vorm van coaching en begeleiding.

 

Wie kunnen er bij Leerdier terecht?

 • Kinderen vanaf 10 jaar

 • Jongeren

 • Volwassenen

 • Mensen met psychosociale noden

 • Mensen met Down syndroom

 • Mantelzorgers voor mensen met dementie, kanker en andere langdurige ziekten

 • Jonge mantelzorgers die belast zijn met de zorg voor langdurig zieke ouders of broertjes en zusjes

 • Mensen die vastlopen in hun werk of studie

 • Mensen met een specifieke coachvraag e/o leerdoel

 

die:

 • Willen groeien en leren over zichzelf.

 • Ondersteuning nodig hebben.

 • Ervaringsgericht willen leren met de hulp van dieren en de natuur

 

Aanbod:

 • Individuele (Kinder-)coaching, dierondersteunde therapie en pedagogische begeleiding; wandel coaching, begeleiding in de natuur. Hond en baas coaching.

 • Speciale programma's gericht op onderwerpen als: hoog gevoeligheid weerbaarheid, sociale vaardigheidstraining, burn-out, depressiviteit, mindfulness en ondersteuning mantelzorgers.

 • Dier-ondersteunde programma's voor kinderen met special needs; Down syndroom, Autisme (ASS) en aanverwante stoornissen.

Welke trajecten biedt Leerdier? 

Op alle activiteiten zijn de algemene voorwaarden van het KREAC van toepassing. Deze zijn te vinden zijn op: www.kreac.nl/voorwaarden.

bottom of page